Privacy Statement

Privacybeleid

Dit privacybeleid geeft een overzicht van de wijze waarop Tebulo Medical Systems gevestigd te Alkmaar aan de James Wattstraat 25 1817 DC omgaat met de persoonsgegevens die wij van u of uw contactpersoon ontvangen.

Soorten persoonsgegevens
Er zijn diverse soorten persoonsgegevens die u aan ons verstrekt tijdens het aangaan van een zakelijke relatie. U kunt ons bellen en verschillende soorten formulieren invullen of door een overeenkomst met ons aan te gaan. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van de aard van de relatie die u met ons heeft en de toepasselijke wetgeving.

De persoonsgegevens die wij van u of uw contactpersoon verwerken kunnen onder meer omvatten:
• Contactgegevens (bijvoorbeeld naam, telefoon, e-mailadres);
• Naam en adres van de gezondheidszorgpraktijk waar u werkt (bijvoorbeeld het ziekenhuiswaar u werkzaam bent of in een andere gezondheids- of overheidsorganisatie);
• Identificatiegegevens die zijn gegenereerd tijdens het bezoeken en gebruiken van (een van) onze website(s) (bijvoorbeeld uw IP-adres en uw browser type en taal ).

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, registreren wij bovendien nog de volgende gegevens:
• De overeenkomst (aankoop) die u met Tebulo Medical Systems heeft gesloten en alle noodzakelijke gegevens ter uitvoering van deze overeenkomst;
• Alle informatie die gerelateerd is aan (gedane) betalingen (bijvoorbeeld belastingnummer, adres, bankrekeningnummer, betalingsdatum).

U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet aan Tebulo Medical Systems te verstrekken, hoewel sommige van deze gegevens noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u uit te voeren (bijv. betalingsgerelateerde informatie en adresgegevens).