Technische Specificaties

De Rotomove is een medisch hulpmiddel geregistreerd als klasse I volgens richtlijn 2017/745 en heeft een CE conformiteit markering.